“เหนือระดับทุกการเดินทาง ด้วย Toyota Majesty vip 5 ที่นั่ง”

รถเช่าพร้อมคนขับ ด้วยรถหรู สำหรับครอบครัวหรือนักธุรกิจที่จะเดินทางเพื่อติดต่องาน หรือท่องเที่ยวแบบ Luxury

อัตราค่าบริการเช่าพร้อมคนขับ
ค่าบริการเงื่อนไขการให้บริการ
3,500 บาท/วัน© เหมาวัน
© ไม่รวมค่าน้ำมัน
© เริ่มเวลา 6.00 น. – 20.00 น.
© หลัง 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 300 บาท
© หลังเที่ยงคืนคิดค่าบริการเป็น 1 วัน